Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

1 – AHEF AKADEMİ, Bilimsel Bilişim İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilmektedir. Alınan kişisel bilgiler, uygulamaya kullanıcı olarak tanımlamak için alınmakta olup, aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde ve belirtilen istisnalar dışında, herhangi başka bir uygulama ya da işlem için kullanılmayacak ve herhangi bir 3. şahıs ya da kurum ile paylaşılmayacaktır.

AHEF AKADEMİ, kişisel bilgi toplama ve kullanmaya dair uygulanabilir olan Türkiye’nin tüm veri koruma kanunlarına uyacaktır.

2 - AHEF AKADEMİ’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar, program ve sosyal ağı kullananlar, yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Kullanıcıların, AHEF AKADEMİ dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

3 - Her Kullanıcı, AHEF AKADEMİ ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını; AHEF AKADEMİ üzerinde paylaştığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin, AHEF AKADEMİ tarafından her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda AHEF AKADEMİ’in hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4 - Kullanıcı, AHEF AKADEMİ dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, videoları, dosyaları ve veritabanlarını çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile, gerekse de başkayollarla AHEF AKADEMİ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5 – AHEF AKADEMİ’de sağlanan hizmetlerden, yayınlanan videolardan ve içeriklerden dolayı AHEF AKADEMİ’in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Uzmanlar tarafından sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren uzmanların sorumluluğundadır. AHEF AKADEMİ, içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

6 - Kullanıcılar, AHEF AKADEMİ’i kullanarak, diğer Kullanıcılar’ın ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmazlar. Kullanıcılar’ın AHEF AKADEMİ Kullanım Koşulları hükümlerine, tıbbi etik kurallara ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı AHEF AKADEMİ’in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

7 - Kullanıcılar, AHEF AKADEMİ dahilinde kendileri tarafından yazılan yorumların, bilgilerin ve içerik’lerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. AHEF AKADEMİ, kullanıcılar tarafından iletilen veya kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu yorum, bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

8 -  Kullanıcılar, AHEF AKADEMİ dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca telif haklarını ihlal edecek ya da haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, AHEF AKADEMİ’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve saldırı niteliği taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

9 - AHEF AKADEMİ içerik ve video’ları ve kullanıcılar tarafından eklenen yorum ve bilgileri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. AHEF AKADEMİ, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.

10 - Üyelere izinleri ve talepleri doğrultusunda AHEF AKADEMİ'da gerçekleştirilen aktiviteler ve Bilimsel Bilişim İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.'nin sağlık alanındaki aktiviteleri ile ilgili ticari olmayan, bilgilendirme amaçlı e-mail/e-bülten/SMS/MMS gönderilebilmektedir. Üyeler üyelik formunu doldururken ve istedikleri her an e-mail/e-bülten/SMS/MMS bilgilendirme mesajlarını alıp almamak ile ilgili durumlarını güncelleyebilirler.

Üyeler bu bilgilendirmeler ile ilgili ayarları istedikleri her an 'Profilimi Düzenle' sayfasından yapabilecekleri gibi iletisim@ahefakademi.org mail adresi ve 0312 426 47 47 nolu telefon aracılığıyla da yapabilirler. Bilgilendirme mesajlarını almak istemeyen üyelerin daha sonraki süreçlerde yine bilgilendirme almak istediği durumlarda bilgilendirme mesajlarını aktif hale getirme hakkı saklı tutulmaktadır.

11 - Üye, kendisine ait bilgilerin kullanılması, arşivlenmesi, toplanılması ve kendisine erişilmesi nedenleriyle, doğrudan ve dolaylı olarak maddi ve manevi bir zarara uğradığı konusunda herhangi bir talepte bulunmayacağını, katıldığı projeler ile ilgili kayıtlarının paylaşılabileceğini beyan ve kabul eder.

12 - AHEF AKADEMİ üzerinden, AHEF AKADEMİ kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara link verilebilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. AHEF AKADEMİ üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında AHEF AKADEMİ’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

13 - AHEF AKADEMİ kullanıcı tarafından kendisine iletilen bilgileri, Gizlilik Politikasına uygun şekilde kullanabilir; bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. AHEF AKADEMİ, aynı zamanda, kullanıcının veya ziyaret edenin kimliğini, elektronik posta adresini, IP adresini, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgileri de kullanıcı ve iş ortakları ile yaptığı sözleşmeler kapsamında, istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

14 - Kullanıcılar, AHEF AKADEMİ hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Kullanıcılar, diğer Kullanıcılar tarafından yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

15 - AHEF AKADEMİ, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu Site Kullanım Koşulları’nı herhangi bir zamanda, Site’de ilan ederek değiştirebilir. Site Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanır.

16 – AHEF AKADEMİ’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, AHEF AKADEMİ’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep sayılır. Bu ve bunun gibi durumlar, AHEF AKADEMİ açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için AHEF AKADEMİ’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

17 – Kullanıcılar AHEF AKADEMİ’e giriş yapmakla bu koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.


SosyalPlatform

CanlıKonferans

OnlineTV

SunuMerkezi

 Video
 Canlı Konferans